Uw eerste consult

U maakt telefonisch of via de site of email een afspraak voor een van onze locaties. Wij vragen u bij uw eerste bezoek uw verzekeringspasje, legitimatie en eventuele verwijsbrief mee te nemen.

Bij het eerste gesprek nemen wij uw gegevens door en vragen wij naar uw ziektegeschiedenis. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van de oorzaak van de klachten. Aansluitend aan het eerste gesprek vindt een onderzoek plaats en daaruit volgt een advies. Dat advies kan uiteenlopend zijn van het geven van instructies voor therapie tot en met het aanmeten van hulpmiddelen zoals ortheses en inlegzolen. Ook kunnen wij in overleg met uw huisarts nagaan of een andere aanvullende therapie nodig is.

Voor hulpmiddelen zullen wij de kosten bij u opgeven zodat u weet waar u aan toe bent. Indien u besluit dit behandeltraject in te gaan wordt er direct met u een vervolgafspraak gemaakt. Een eerste bezoek duurt 30 - 45 minuten. Na dit consult volgen één of meerdere vervolgconsulten, afhankelijk van uw situatie.

Naar aanleiding van dat vervolgconsult (nacontrole) volgt een verslaglegging naar de verwijzer.


Vervolgafspraken

Deze kunnen ook weer telefonisch, via de site of email gemaakt worden, of direct bij een eerder consult. Voor de vervolgafspraak hoeft u uw verzekeringspas niet meer mee te nemen.

Algemene tips

  • Wees op tijd op uw afspraak. Wij streven ernaar om stipt op tijd te werken maar dan zijn wij wel afhankelijk van uw tijdige aanwezigheid.
  • Bent u toch verhinderd? Laat het ons tijdig weten via de e-mail of telefoon.
  • Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld mogen wij in rekening brengen.

Wat houdt een onderzoek in?

Uw eerste bezoek neemt 30 - 45 minuten in beslag, op dat moment wordt er gekeken of er een verband gelegd kan worden tussen uw klachten en uw voetfunctie.

Een onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Zo wordt er wordt gekeken naar uw stand, en statiek, de mobiliteit van uw voeten, knieën heupen of rug wordt getest. Er vindt een ganganalyse plaats.

Tevens kan er een specialistische screening plaatsvinden bij diabetes mellitus patiënten om inzicht te krijgen in de sensibiliteit (gevoel) van de voeten. Soms is het bij een eerste bezoek nodig, indien er sprake is van drukpunten op of onder de voet, deze instrumenteel te behandelen.

Na dit onderzoek kunnen we u een therapieplan voorstellen, waarover uitleg gegeven wordt en indien nodig kan hiervoor direct een afspraak gemaakt worden.
Soms volgt verwijzing naar een van de pedicures voor vervolgbehandelingen.
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of mailen, wij staan u graag te woord.

Vergoeding Podotherapie.

Podotherapie wordt over het algemeen vergoed in de aanvullende pakketten van de ziektekosten verzekeringen

Belangrijk: In dat geval heeft de vergoeding voor uw behandeling geen effect op uw eigen risico.

Bent u diabetespatiënt?

Dan krijgt u mogelijk ook vergoeding vanuit de basisverzekering. Vraag dit zelf na bij uw Zorgverzekeraar.

Wat is uw vergoeding voor de podotherapie?

Lees hier wat uw zorgverzekeraar vergoedt voor de Podotherapie.

Ketenzorg

In Nederland, net als in andere Westerse landen, verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen.
Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste.

Vooruitdenken bij zorgverlening en het gezamenlijk aanbieden van zorg, op een plek dicht bij de patiënt, leidt tot hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

Op dit moment werken wij samen met:
Zorggroep Ridderkerk
Zorggroep West Alblasserdam